­

About Editör

This author has not yet filled in any details.
So far Editör has created 181 blog entries.

30/12/2020 Tarihli SUT Değişikliği Hakkında Duyuru

30/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında SUT eki EK-3/I
“Kalp Damar Cerrahisi […]

15.01.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği”

15 Ocak 2021 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 31365

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, […]

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/02

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci […]

Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal-Eczane Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve
medikal-eczane fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulaması,
konuya ilişkin yapılacak düzenlemeye […]

Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) ve  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)”

Değerli Firma Yetkilileri,

Resmi Gazetede yayınlanan  “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) ve  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ […]

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2021 YILI SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ MÜESSESELERİN VE SATIŞ MERKEZLERİNİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere halen yürürlükte olan; “Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi […]

İşitmeye/Görmeye Yardımcı Cihazların ve Ayaktan Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmeler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere halen yürürlükte olan; “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine […]

Sosyal Güvenlik Kurumu “Başvuru Fiyat Tarifesi” Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme
Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak […]

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 30.12.2020 Tarihli Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.01.2021 tarihli yayınlanan “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 30.12.2020 Tarihli Tebliğ”in dosyalarına aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

sgk […]

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20.08.2020 Tarihli Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumunun 07.01.2020 tarihli yayınlamış olduğu “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20.08.2020 Tarihli Tebliğ”ine ait dosyalara aşağıdaki ekten […]