• 09.12.2021 tarihi itibari ile ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsat başvurusu ve devam eden ruhsat eksiklik başvuruları ÜTS Biyosidal Modülü üzerinden kabul edilmeye başlanacaktır.

  • 09.12.2021 tarihine kadar ESY üzerinden ruhsat ve eksiklik başvurusu yapılabilecektir.

Bu tarihten sonra ESY üzerinden yapılan ruhsat ve eksiklik başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • 30.11.2021 tarihinde yayımlanan duyuruda belirtilen ruhsat süresinin uzatılması Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış olan ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünleri kapsamaktadır.

Kurumumuzca ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi 31/12/2021 tarihinde sona eren ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünler için firmaların Biyosidal Ürün Belge Yenileme Başvurusu” doküman tipinden başvuru oluşturması gerekmektedir.

  • Eksiklik süreci devam eden firmaların sistem üzerinden gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak ürüne yönelik eksiklik başvuru sürecinin ÜTS biyosidal modülü üzerinden devam etmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda devam eden eksiklik başvurularının sisteme tanımlanmasından sonra en fazla 3 defa eksiklik güncellemesine izin verilecek olup üçüncü eksiklik başvurusunda ruhsat sürecini tamamlamayanların başvuru süreci sonlandırılacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.