5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 02.12.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen İlaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Aktiflenen İlaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Bant Hesabına Dahil Edilen İlaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Bant Hesabından Çıkarılan Edilen İlaçlar
5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) Çıkarılan İlaçlar
6) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis Ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri İle Tıbbi Mamalar Listesinde (Ek-4/B) Bant Hesabından Çıkarılan İlaçlar

02.12.2021+Tarihli+12.+Madde-YAYIM