Duyuru eki listesinde yer alan “Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler” için SGK’ca 20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu barkod eşleştirmesi yapılacaktır.
Söz konusu eşleştirmelere ilişkin başvurular 01-10 Ocak 2022 tarihleri arasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. ÜTS sistemine yapılan başvuru sonrası oluşan dilekçeye,

*Taahhütnameyi,
*Ürün kataloğu (referans numarası/katalog numarası üzerinde yer almalı),
*Ürün kullanım kılavuzunu (Sınıf-I ürünler hariç),
*Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Tıbbi malzeme listelerine ilave SUT kodu başvurularına ilişkin hususlar” başlıklı 6 ncı maddesi gereğince söz konusu Usul ve Esasların ekinde “EK:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi” ismiyle yer alan listede yer alan “1043 GSS LİSTELERİNE İLAVE BAŞVURU ÜCRETİ”nin yatırıldığına ilişkin dekontu, Eklemek suretiyle en geç ÜTS sistemi üzerinden yapılan elektronik başvurunun yapıldığı tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kurum Başkanlık Binasında bulunun Evrak
Birimine (Ziyabey Caddesi No: 6 B Blok Z10 Nolu Oda Balgat Çankaya Ankara) teslim edilmesi gerekmektedir. Duyuru eki listelerinde yer alan ürünler için yukarıda belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda C grubu SUT kodu barkod eşleştirme başvurusu yapmayan firmaların bu ürünleri 30.04.2022 tarihinden itibaren Kurumumuzun ödeme kapsamından çıkartılacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.