Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 03.02.2020 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Görüş Formu

tibbi_cihaz_reklam_satis_yonetmelik_degisiklik (1)