Sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişiler için, adlarına SUT’ ta tanımlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık raporu ve reçete düzenlenmesi suretiyle kullanılması öngörülen ısmarlama protez ve ortez temini, sadece şahıs ödeme kapsamında sağlanmakta iken, 01.10.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez/Ortez Teminine İlişkin Sözleşme” ile Kurumumuzla sözleşme imzalamış olan özel ısmarlama protez/ortez merkezlerince de temin edilebilecektir. Ancak, 01.01.2022 tarihi itibarıyla söz konusu ısmarlama protez ve ortezler, sadece Kurumumuzla sözleşmesi olan özel ısmarlama protez/ortez merkezlerince karşılanacak olup 01.01.2022 tarih ve sonrasında şahıs ödeme kapsamında düzenlenmiş olan reçetelere ilişkin fatura bedelleri karşılanmayacaktır.

Tüm ilgililere duyurulur.