Güncel 2013 SUT (26.10.2021 Tarihli Değişiklik Tebliği İşlenmiş) haline aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

guncel_sut_2021