22.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olan “Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu”  ve “Ek-5: Yurt Dışından İlaç Temini Sırasında Yurt Dışı İlaç Tedarikçileri Tarafından Uyulması Gereken Kurallar” güncellenmiştir. Güncel Kılavuz ve Ek-5’e  “mevzuat/kılavuz” bölümünden ulaşılabilmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

YURTDIINDANLATEMNVEKULLANIMIKILAVUZU_0949e468-e159-4369-b847-f3d067b53430

EK5_783d24b0-7738-4dd3-9b17-89ef843950f7