Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Kaydı konulu, 30.07.2018 tarihli ve 2018/3 sayılı genelge, insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik başvuruların da ÜTS üzerinden alınabilmesi adına 21.10.2021 tarihli ve 2021/1 tarihli genelge ile güncellenmiştir.

İlgililere önemle duyurulur.

TbbiCihazKozmetikvensanVcudunaDorudanTemasEdenBiyosidalrnlerinrnTakipSistemineTSKaydGenelge_1ce2f0c1-be6e-4668-8159-e91dda14f737