TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesine aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

 

TİTCKEKONAYALINMADANKULLANILABİLECEKENDİKASYONDIŞIİLAÇLİSTESİ_65ab3556-5a44-4325-8e48-b7dbf037f44b