Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez / Ortez Teminine İlişkin Sözleşme (Ek 1) 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu sözleşme başvuruları ”elektronik sözleşme uygulaması kullanım kılavuzu” (Ek2) doğrultusunda dijital ortamda elektronik imza ile ya da gerçek ortamda ıslak imza ile imzalanmak suretiyle alınacak olup imzalanmış olan sözleşmelerin Kurumun ilgili birimine (Ek 3) gönderilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen hükümlere göre Kurumumuza ödenecek olan sözleşme ücretinin 2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmekte olup, 2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücretin 0,2 katı tutarında sözleşme ücretini ödeyerek, ücretin ödendiğine ilişkin dekontun Kuruma teslim edilmesi zorunludur.

Tüm ilgililere duyurulur.

Eki :

1) Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez / Ortez Teminine İlişkin Sözleşme
2) Elektronik Sözleşme Uygulaması Kullanım Kılavuzu
3) Sözleşmenin yürütümünü yapacak Kurumun ilgili birimleri ve bağlı iller listesi

Ek