5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler
ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 30.09.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Eklenen İlaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen İlaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Aktiflenen İlaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Çıkarılan İlaçlar
5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Bant Hesabına Dahil Edilen İlaçlar
6) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Bant Hesabından Çıkarılan İlaçlar

 

30.09.2021+Tarihli+12.+Madde-YAYIM