Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

 

SUT+Değişiklik++Tebliği