Güncel 2013 SUT (08.09.2021 Tarihli Değişiklik Tebliği İşlenmiş) tablosuna ekten ulaşabilirsiniz.

 

guncel_sut