Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin, Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin, İşitmeye Yardımcı Cihazlar ile Ismarlama Protez ve Ortezlerin Teminine ilişkin raporların elektronik olarak düzenlenebilmesi amacıyla e-rapor servisi tamamlandığından, söz konusu uygulama
01/06/2021 tarihinde zorunlu olarak başlamıştır.Bu kapsamda, ısmarlama protez ve ortezler ile iade kapsamındaki cihazların temininde Kurumumuzla sözleşmesi olmayan Medikal Satış Merkezlerinin MEDULA Şahıs Ödeme ekranlarını görme yetkileri olmadığından dolayı sigortalı mağduriyeti yaşanmaması için, şahıs ödemesi kapsamında olan ısmarlama protez ve ortez ile iade kapsamında temin edilen cihazlar için e-rapor düzenlenmesinin zorunluluk dışında bırakılması uygun görülmüştür.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.