5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 27.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) Eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Pasiflenen İlaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) Çıkarılan ilaçlar
5) Bedeli Ödenecek Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek
Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK-4/B) Pasiflenen ilaçlar
6) Bedeli Ödenecek Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek
Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK-4/B) Çıkarılan ilaçlar

 

27.05.2021+Tarihli+12.+Madde-YAYIM