10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda belirlenen 2021 yılı İlaç Geri Ödeme Komisyonu başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Başvurularda eksik olan bilgi/belgelerin son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.Ancak satış izin belgesi eksik olan başvurular için satış izin belgesinin iletileceği son tarihler aşağıda ayrıca belirtilmiştir.Belirtilen tarihler dışında eksik olan bilgi/belgelerin tamamlandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Başvuru dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri:

2021/1.Dönem 31/03/2021 mesai saati sonuna kadar
2021/2.Dönem 15/09/2021 mesai saati sonuna kadar

 

Satış izin belgesinin iletileceği son tarihler:

2021/1.Dönem 15/04/2021 mesai saati sonuna kadar
2021/2.Dönem 30/09/2021 mesai saati sonuna kadar