Sosyal Güvenlik Kurumunun 07.01.2020 tarihli yayınlamış olduğu “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20.08.2020 Tarihli Tebliğ”ine ait dosyalara aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz

sgk 07.01.2020