Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2020/6 sayılı Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/20206TbbiCihazTeknikServisSalayclarnnVelgiliTeknikPersonelinKaydnalikinGenelge_aa4f3889-0683-483d-b0c9-46fbbcabcf6c.pdf