Kozmetik Yönetmeliği  12. Madde (ç) bendi gereğince Ek 1/B de belirtilen durumlara açıklık getirecek şekilde düzenlenecek Kozmetik Ürün Güvenlilik değerlendirme raporunun hazırlanması sırasında firmalara yol göstermek amacıyla gelişen teknolojik koşullara göre güncellenmiş kılavuz ekte yer almaktadır.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/asd_2ac370f8-a88d-4639-be93-5751361ad588.pdf