Medikal Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran’ın katılımı ile Meclis Başkanı Mete Özgürbüz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
COVID-19 Salgını sürecinin medikal sektörüne etkileri ile COVID-19 Salgını sonrası yaşanacak normalleşme sürecine ilişkin sektörel değerlendirmelerde bulunuldu.
Teknoloji çağında düşük ve orta düzey tıbbi malzemelerin önem arz ettiği bir süreç yaşandığı, yerli ve milli ürün kavramının önemi, tıbbi cihaz endüstrisi için değişim ve dönüşüm sürecinin başladığı ifade edildi.
Covid 19 sürecinde tıbbi cihaz endüstrisinin fedakârca çalıştığı, ihracat yasakları ve ülkeye ithal malzeme girmemesine rağmen ülkeye yeterli ürün arzını gerçekleştirdiği, ithalat yasakları ile en basit medikal malzeme grubu sayılan (maske, dezenfektan, solunum cihazı gibi) gruplarda bile dışarıya bağımlı olunmaması gerektiği, yerli ve milli ürün kavramının önemi anlaşıldı, denildi.
Sektörün tüm fedakarlıklara rağmen kamuya sattığı ürünlerde tahsilatta zorlandığı, mücbir sebep kapsamına alınmayan bir sektör olduğu, global bütçeden para aktarılan kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinin bir an önce sektöre olan borçlarını ödemesinin gerekliliği vurgulandı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, tıbbi cihaz endüstrisine bu süreçte gösterdikleri özveri, emek, çaba için teşekkür etti. Oran, bu sürecin daha organize ve donanımlı olmak gerektiğini öğrettiğini ifade ederek daha organize ve kurumsal yapılara endüstrinin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Sağlık Organize Sanayi Bölgesi gibi yapıların kurulması durumunda destek talep edilirse TOBB tarafından gerekli desteklerin verileceğinin altını çizdi.
Toplantıya TTÜDER Başkanı Mustafa DAŞCI da katılım gösterdi.