Görüşmede, Sayın Bakanımıza tıbbi cihaz üretimi ihracat oranları, yerli pazar payı bilgileri verildi. Yerli pazar payının arttırılmasında hekim ürün uygulayıcılarının rolünün büyük olduğu, yerli üretim %15 fiyat avantajının yerli ürün kullanan hekimlere, döner sermaye katkı payı veya performans olarak %15 ödenmesinin faydalı olacağı görüşüldü.

Devlet Malzeme Ofisi Sağlık Market ve Sosyal Güvenlik Kurumu SUT fiyatları, SİP projesi kapsamında ihalenin durumu,kamu üniversite hastanelerinin ödemeleri ve süreleri görüşüldü. Sayın Bakanın himayelerinde, üreticilerin ekonomik ve moral, motivasyon olarak yükseltilmesine yönelik bir toplantı organize edilmesi konuları görüşüldü ve Sayın Bakana arz edildi.