Ortopedi ve Beyin Cerrahisi alanında faaliyet gösteren üretici temsilcileri ile bir araya gelerek sektörel sorunları ele aldık.
TTÜDER, TÜSAN ORDER ve TOBDER katılmışlardır.
Gerçekleştirilen toplantıda mevcut sorunlar için çözüm yollarının ivedilikle uygulanması kararı alınmıştır.