Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi  Koordinatörü Sn. Derun ÜLGEN Ziyaret edildi. TÜDER Başkanı Mustafa DAŞCI, yaklaşık 2 saat süren görüşmede sektörün soranları ile ilgili bilgiler verdi. Ülgen, sektörün sorunlarının bir rapor halinde kendilerine sunulmasını isteyerek, bu raporun Sn. Cumhurbaşkanına sunulması üzerinde çalışacaklarını ifade etti.