Sayın Üyemiz,

03.04.2019 tarih ve 30734 sayılı Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığı tarafından,

’’Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izin hakkında tebliğ (ithalat:2018/2)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ’’ yayınlanmış olup,

bu tebliğ eki NEGATİF LİSTE’de bulunan ve Yerli Ürün imalatı olduğu için İthalatına

İZİN VERİLMEYEN tüm kalemlere ait Liste ektedir.

Bu kalemler içerisinde çok sayıdaTıbbi Malzeme ve Tıbbi Cihaz bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Mustafa Daşcı

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

3 Nisan 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30734
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK İTHALATTA

ALINACAK İZİN HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2018/2)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/2/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün “İthal İzin Belgesi”ni haiz eşya.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Aşağıda yer alan eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez:

a)                4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşya.

b) Ek-2’de yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşya.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyaların ithalatına, özel ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukların gerektirdiği hallerde, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce izin verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

NEGATİF LİSTE (Tıbbi Malzeme/Cihaz-Arındırılmış)

Negatif Liste (Ek-2)
1 Alçı Kesme Makinası
2 Alçı Mikseri
3 Alçıdan, Çimentodan, Amyanttan ve Mikadan Mamul Eşya
4 Aspirasyon Seti
5 Aspirasyon Uçları
6 Aspiratör-Vantilatör
7 Böbrek Taşı Kırma Cihazı (Pnömatik)
8 Buharlı Sterilizatör
9 Cerrahi Aspiratör Cihazı
10 CNC Alcılı Kesme Makinası
11 Dijital Ampermetre
12 Dijital Voltmetre
13 Diz ve Kalça Protezi
14 Dizlik (Ortopedik)
15 Endüstriyel Ozon Jeneratörü
16 Endüstriyel-Medikal Oksijen Jeneratörü
17 Gaz Alarm Cihazı
18 Gaz Altı Kaynak Makinası
19 Gaz Dedcktörü
20 Hemodiyaliz Arter ve Ven Seti
21 Hemodiyaliz Fistül İğnesi
22 Hemodiyaliz Kateter Seti
23 Hemofiltration/Ultra Filtrasyon Seti
24 Hemşire-Doktor-Görevli Çağrı Sistemi
25 İdrar Akış Test Cihazı
26 İdrar Analizörü
27 İlaç Karıştırma Tankı
28 İlaç ve Kozmetik Dolum Makinaları (Likit ve Pomat Dolumu)
29 İşitme Cihazları
30 İnfüzyon Pompası
31 İnsan Tartan Basküller (Bebek Baskülleri Dahil)
32 Kan Karıştırıcı (Blood Mikser)
33 Kan Pıhtılaşmasını Ölçen Test Cihazı
34 Kan Transfiizyon Seti
35 Kapalı Devre Su Soğutma Ünitesi
36 Kuru Hava Sterilizatörü
37 Medikal Amaçlı Arabalar (Pansuman ve Tedavi Arabası, İlaç Arabası, Acil Arabası, Anestezi Arabası)
38 Medikal Diyaliz ve Laboratuar Amaçlı Su Arıtma Cihazları
39 Morg Ünitesi (Tekli-İkili-Üçlü Paket Tip)
40 Nefes Çıkış Valfi
41 Nem Alma Cihazları
42 Nem Ölçerler
43 Odyometre Cihazı
44 Oksijen Dolum Pompası
45 Oksijen Regülatörü
46 Orogastrik Sonda
47 Ortodontik Aparev Protez
48 Ortopedik (Medikal) Yastık
49 Ortopedik Boyunluk
50 Ozon Jenaratörü (Ozon Gazı Üretici)
51 Ozon Plazma Sterilizasyon Cihazı
52 Pankreas Stentleri
53 Parafın Presleri
54 Pediatrik Kuvöz
55 Sedimantasyon Cihazı
56 Seyyar Morg
57 Soğutma – İklimlendirme Cihazları (Soğuk Oda ve Depolama Cihazları, Split Tipi Soğutma Cihazları, Endüstriyel Soğutma Cihazları, Şok Soğutma Cihazları, Evaporatör)
58 Soğutma Gazı Depolama Tankı
59 Sondaj Borusu Diş Açma Makinası
60 Suni Solunum Cihazı
61 Şırınga İğnesi
62 Temiz Hava Kabinleri (Isıtmalı-Isıtmasız)
63 Temiz Oda (Ameliyathane, Laboratuar) İçin Kapı ve Panel
64 Temiz Su Tankı
65 Termometre (Ateş Ölçer)
66 Tıbbi Atık Toplama Arabası
67 Tıbbi Cerrahi Aletler (Distraktörler, Vida Sürücü Tornavidalar, Pensler, Bıçaklar, Makaslar)
68 Tıbbi Sıvı Atık Arıtma (Dekontaminasyon) Cihazı
69 Tıpta, Cerrahide ve Diş Hekimliğinde Kullanılan Mobilyalar (Ameliyat, Doğum, Jinekoloji, Otopsi Gasil ve Traksiyon Masası, Dişçi Koltuğu, Elektrikli-Mekanik Hasta Karyolası, Hasta Yatağı, Kurutmalı Endoskopi Dolabı, Medikal Soğutucu Dolap, Muayene ve Tedavi Kollukları (Kan Alma, Diyaliz, Kbb) (Manuel, Hidrolik, Amortisörlü, Elektrikli Sedye) (Aksam ve Parça Hariç)
70 Toraks Kaleleri (Düz, Kıvrak, Trokarlı)
71 Total Protez Bitim
72 Total Protez Damak
73 Trafik Set ve Malzemeleri (Trafik Seti, İlk Yardım ve Ecza Çantaları)
74 Trakea Aspirasyon Seti
75 Traksiyon Atel Seti
76 Ultrasonik Nebiilizatör Cihazı (Ev Tipi)
77 Yara Yıkama (İrrigasyon) Cihazı
78 Yüksek Basınçlı Solunum Hava Kompresörü
79 Yürüteç
80 Yüz Buhar Makinası