Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen “Tıbbi Cihaz Üretimi ve Kamu Destekleri Toplantısı” Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılış toplantısına Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği(TTÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Daşcı, TÜMDEF Başkan Yardımcısı Celal Sadrettin Dai, KOSGEB Konya Müdürü İsmail Özdemir, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Prof. Dr. Sevim Aydın, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve sektörün temsilcileri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, ” Konya, Türklüğün ilk başkenti ve bütün dünyaya medeniyetin buradan dağıldığı bir başkent. Bunun için de Sayın Rektörümüzün bize öyle bir proje sundu ki dünyada ilk olacak. Sadece Konya’nın değil Türkiye‘nin tıbbi cihaz üretimiyle bütün dünyanın cazibe merkezi haline geleceğiz. Selçuk Üniversitesi’nin kampüsünün içerisinde İlaç ve Tıbbi Cihaz Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ile İlaç ve Tıbbi Cihaz İhtisas OSB kurulumu gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de tıbbi cihaza harcanan rakam bizim için önemli. Ama hedefimiz sadece ülkemizdeki harcamalardan değil bütün dünyadaki sağlık harcamalarından pay alabilmek. Bu toplantımızla da alanında önemli isimler bir araya gelerek tıbbi cihaz üretimi konusunu ele alacağız” dedi.

Tıbbi cihaz konusunda önemli açıklamalarda bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Sektör temsilcilerinin de aramızda olması böylesi toplantıları daha değerli kılıyor. Bu toplantıdan maksimum faydayı elde edebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan yaklaşık 16 bin öğrencisi var. Akademik personelimizin de üçte birini oluşturuyorlar. Sektörle de çeşitli alanlarda iç içe çalışmalar yürütüyorlar. Selçuk Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirme yolunda kararlı adımlar atan bir üniversitedir. Bu çerçevede de kendine belli sektörler seçmiştir. ‘Her işi yaparım’ tarzı bir yaklaşımda değiliz. Hangi alanlarda yetkinsek hangi alanlarda birikimimiz varsa bunu ilgili alanlara ve sektörlere aktarma azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Tarım ve ziraat İç Anadolu Bölgesi ve Konya için gerçekten de olmazsa olmazlardandır. Bu alanda çok güçlü bir Ziraat Fakültemiz ve Veteriner Fakültemiz var. Tohum ıslahı ve hayvan ıslahı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gerçekten de Konya sanayisi çok gelişmiş bir sanayidir. Bu şehirde 132 fabrikada 2 bin 200’ün üzerinde yedek parça üretimi yapılıyor ve dünyanın belli başlı tüm markalarına yedek parça gidiyor. Ama bu şehirde otomobil üretilmiyor. İtalyan otomobil tasarımcılarıyla birlikte Konya sanayisini iki gün boyunca gezdik. Bütün verileri önlerine koyduk. İnanamadılar. İtalya’daki Torino ile rekabet edebilecek seviyedeki bir şehrin neden otomobil üretemediğine inanamıyorlar. Bunu tıbbi cihaz için de söyleyebiliriz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şahin, “Benimle birlikte bu alanda çalışan yaklaşık 15 öğretim üyemiz var. Zaman hızla geçiyor ve bu yüzden önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bugün burada sektörün önemli temsilcileri var. ‘Yerli yatırımın desteklenmesi’ ifadesi çok sihirli bir ifade ama bu noktada yerliliğimizi ve milliliğimizi pazara koymamamız satışa çıkarmamamız gerekiyor. Kalitemizi ve ürünümüzü pazara çıkaralım. Dünya ile rekabet edebilecek işler üretelim ve bunun üzerine yerliliğimizi koyalım. Verilen destek programlarıyla üreticilerin ihtiyacı olan destek kalemleri aynı değil. İhtiyacın çok iyi bir şekilde aktarılması gerekiyor. Tam da bu noktada bu gibi toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Patentli modelleri hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Şahin, “Geliştirdiğim faydalı model şu an üretildi ve cerrahide kullanılıyor. 3 tane de stapler modeli geliştirdik. Bunlar patentlendi ve 42 Avrupa ülkesinde, Amerika, Kanada, Çin ve Malezya gibi ülkelerde koruma altına alındı. Yaklaşık 4 yıldır 300 bin dolara yakın patent ödemesi yaptım. TÜBİTAK iki patentli ürünümüze destek verdi. İkisinin de prototipini ürettik ve hayvan deneylerini yaparak çok başarılı sonuçlar aldık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın müsteşarıyla görüştük. 10 milyona kadar fabrika kurma ve üretimle ilgili destekleri olduğunu söyledi. Sürecin içerisinde olan birisiyiz. Yaşanan sorunları bizzat süreçte görüyoruz ve tespit edip ilgili birimlere aktarıyoruz. Aynı zamanda Sağlık Konseyi Üyesiyim. Kurulan komisyonda da komisyon başkanı olarak görevlendirildim. Tıbbi cihazlar konusunda çok ciddi bir rapor hazırladık. Önemli temsilciler vardı. 12 kişilik komisyon bir buçuk ay kadar çalıştık ve çok güzel bir rapor oluşturduk ve bakanlığımıza ileteceğiz. Burada çok önemli bir öneride bulunduk. Sivil Savunma Müsteşarlığı diye çok önemli bir müsteşarlığımız var. Tıpkı bunun gibi Sağlık Sektörü Müsteşarlığı ya da Sağlık Hizmetleri Müsteşarlığı adında bir müsteşarlık kurulmasını önerdik. Sektörlerle doğrudan temasa geçen, yasal düzenlemeler yapan ve bütçesi olan bir kurum olmasını önerdik. Çalışmaların hızlanması ve sektöre önemli katkılar sağlaması noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Direk alıcınız bu müsteşarlık olacak. Hayata geçirilmesi için takipçisi olacağız. Kampüsümüzde de kaliteli tıbbi cihaz üretimi noktasında somut çalışmalarla kümenin içinde yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı sunumlarla devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Prof. Dr. Sevim Aydın‘ın oturum başkanlığında ‘Tıbbi Cihaz Üretim Ar-Ge ve İşletme Destekleri’ konulu oturuma geçildi. Oturumda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Sanayi Teknoloji Uzmanı Alihan Güzeldülger, KOSGEB Konya Müdürü İsmail Özdemir, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü (Mevlana Kalkınma Ajansı) İsmail Ünver, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Yalçın Tamer sunumlarını gerçekleştirdi. Keykubat Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantının ikinci bölümünde ise, ‘Küme Derneği Oluşumu’ gerçekleştirildi ve ‘Tıbbi Cihaz Üretim Yatırım Destekleri’ konulu oturuma geçildi. Başkanlığını Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu’nun yaptığı oturumda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sektörel Hizmetler Daire Başkanı Dr. Mehmet Baş, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Uğur Özcan, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Barış Zeybek, Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Dairesi Uzmanı Türker Kocamış, AB Fonları Destekleri Uzmanı İhsan Kaan Erkman sunumlarını gerçekleştirdi.