Sayın Üreticilerimiz; Derneğimiz Yönetim Kurulu 04.03.2019 Pazartesi günü Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammed GÜVEN’i  ziyaret ederek Sağlık Sektöründe Üreticilerimizin yaşadığı acil sorunları ve çözüm önerilerini başlıklar halinde;

‘’ Sayın Bakanım, Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği olarak Sağlık Sektöründe Yerli Üretim yapan Üreticilerimizin karşılaştığı ve acilen çözüme kavuşturulmasını talep ettiğimiz konular şunlardır;

  • Yerli Ürünlerin Paket Alım kapsamından çıkartılmasını ve Yerli Ürünlere sağlanan %15 Fiyat Avantajının uygulanmasını,
  • Toplu Alımların İL bazında yapılmasını,
  • Sağlık Kuruluşlarımızın aldığı Yerli Ürün Alım Bedeline ait Ödemelerinin Peşin olarak ödenmesinin sağlanmasını,
  • Sağlık Kuruluşlarımızın Yerli Ürün Kullanım Oranının Artırılmasını ve Özendirilmesini,
  • Yerli Ürünlere Tanıtım kolaylığının sağlanmasını,
  • Talep ve teklif ediyoruz. Gereği bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
  • Mustafa DAŞCI-TTÜDER Yön. Kur. Başkanı 

 

  1. İfadelerini taşıyan yazı ile Sayın Bakan Yardımcısına iletilmiş olup, Sayın Bakan ise yazıyı kabul etmiş, Yazıdaki Mali Konuların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer konuların ise Bakanlığınca Yasalar çerçevesinde gerekli takibin yapılacağını, Ayrıca çok kısa sürede SEİK    (Sağlık Endüstrisi İşverenler Koordinasyon) toplantılarının başlayacağını ve tekliflerin orada da gündeme getirilmesinin ve değerlendirilmesinin yararlı olacağını bildirmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.