Sayın: Şenel YEDİYILDIZ                                                                                                                              15.01.2019

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

AK Parti Ordu Milletvekili

Sayın Başkanım, Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği olarak Sağlık Sektörünün gelişmesi ve büyüyebilmesi için Üyelerimiz ve Üretici Şirketlerimizin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri;

1 – Ödeme Sorunları –Süresi 1 yılı geçen ödenmeyen alacaklar

2 – Yerli Ürün Fiyat Avantajı Uygulamaları

3 – Ekonomik Savaştan dolayı Firmalarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi

4 – Toplu Alım –DMO-Medikal Market Alımların Üreticiye verdiği zararlar

  • Merkezi Toplu Alımlar
  • DMO Uygulamaları
  • SİP İhaleleri

5 – Yerli-Milli Üretim

  1. Döner Sermaye Primi yoluyla teşvik
  2. Milli Üretim Eylem Planı
  3. Ürün Geliştirme ve Referans Test Laboratuvarları

6 – TÜBİTAK ve Teknokentler tarafından geliştirilen ürünlerin doğrudan SUT’a girmesi.

7 – Yerli Ürün Tanıtım, Arge ve İnovasyon Kongresi yapılması.

8 – Yerli Ürün Belgelendirme fiyatlarının makul düzeye çekilmesi.

(Kamu tarafından belgelendirme desteklerinin verilmesi)

9 – OSB’lerde tek parselde birden fazla bina yapımına izin verilmiş olmasına rağmen tek işyeri açma izni verilmesi zorunluluğu kaldırılması.

10 – İhale İdari Şartnamelerinde yerli üreticiler için uygulanan %15 Yerli Ürün Fiyat  Avantajı uygulanması gerekiyor ancak uygulanmıyor.

11 – İthal Ürün % 8 KDV ile yurda girip % 8 KDV ile son kullanıcıya fatura edilirken, yerli üreticiler üretimde kullandığı hammaddeleri % 18 KDV oranı ile almakta % 8 KDV ile son kullanıcıya fatura etmektedir. Bu durum ithal ürünlere karşı rekabet açısından daha üretim aşamasında % 10 dezavantajlı duruma düşülmekte ve haksız rekabet oluşması, % 10 KDV iademizin aynı yıl içinde ödenmesi veya kamu borçlarına mahsup edilmesi uygun olur.

12 – Bu ve benzeri KDV sorunları ile mücadele eden sektörümüz % 10 KDV iadesini alabilmek için Mali Müşavire inceletme ve onaylatma zorunluluğu ve Mali Müşavirin İade KDV oranının % 20’sinden aşağı olmayan oranda bedel alması ile üreticilerimiz ayrıca ekonomik açıdan yabancılara ve ithalatçı firmalara karşı güçsüzleştirmektedir.

13 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile yerli üreticiler için uygulanan SUT’ta ürün bulundurma bedellerinden muaf tutulması, %15 ürün fiyat avantajının SUT fiyatlarında uygulanması.

14 – Üniversite alım ödemelerinin İhale Şartnamelerinde belirlenen sürelerin çok üstüne çıkmaktadır. İhale İdari Şartnamelerinde ödeme süresini 6 ay-12 ay süre koyduğu halde, şu anda bir çok üniversite hastanesi ihale yoluyla aldığı Tıbbi Malzeme ve Tıbbi Cihaz ödemelerini 3 (üç) yıl  geriden ödeme yapmaktadır. Üniversite ödemelerinin mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmesi, Talebimiz yerli üreticiye ait   ödemelerin(kamu ve Üniversite Hastaneleri dahil) 30 gün içinde ödenmesi, Özel Hastane alacaklarımızın SGK  tarafından doğrudan firmalara ödeme yapılması,

15 -Şartnameler ithal ürünlere göre yazılıyor, ihtiyaçlara göre ,Yerli Üretilmiş Ürün gözetilerek yazılması. (Tüm Ülkelerin yaptığı gibi.)

16- Yerli Malı Belgesi Fiyatları çok Yüksek. Talebimiz makul fiyata çekilmesi ve CE belgesindeki ürünlere tek fiyat alınması.

17 – Üretimi olan Yerli Ürünlerin İthal Olan Muadillerinin SUT Listesinden Çıkarılması

18 – Kamu İhale Kurumu haklı başvurularında başvuru masraflarının iadesi,

19 – SUT fiyatlarına % 15 yerli ürün fiyat avantajının eklenmesi.

20– Şartnameler de Belirli marka tarifleri, ödeme şartlarında yuvarlak belirsiz ifadelerle yazılıyor bu keyfi uygulamalara sebep oluyor. Grup-Alım İhaleler(grubun tamamına teklif istenmesi)  (Örneğin:10 kalemden oluşan bir grubun 9 kalemi mevcut )1 kalemi eksik- 9 kalemin fiyatı uygunda olsa Teklif geçersiz)

21- İhale Katılım Belgelerinde Tasarruf.

Yukarıda adı geçen sorunların çözüme kavuşturulması ile Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği olarak Üretici Firmalarımızın milletimize daha verimli, daha güçlü ürünler sunabilecekleri düşüncesindeyiz .

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Mustafa DAŞCI

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı