Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına                                                                      Tarih: 18.02.2019

ANKARA

 

Ülkemizde başlatılan Yerli ve Milli Ürünlerin desteklenmesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Yerli Ürün ve Üreticileri desteklemek için;

  1. SUT Listesindeki Ürünlerde Yerli Üretimi olan Ürünlerin SUT Kodu Eşleştirme Barkot Bedelleri Ödemesinden MUAF tutulması,
  2. SUT Listesinde bulunan Yerli Üretimi olan Ürünlerin İthal Muadillerinin SUT Listesinden çıkartılması,
  3. Kamu İhale Kurumunca da yasal olarak uygulanan Yerli Ürün %15 fiyata avantajı uygulamasının, SUT Listesinde bulunan Yerli Ürünlere de uygulanmasının sağlanması,
  4. Yerli Üretimi olan Tıbbi Malzeme ve Cihaz Bedellerinin Hastane Alacaklarından mahsup edilerek doğrudan Firmalara ödenmesinin sağlanması, Milli Ekonomimizi desteklemek adına Yerli Üreticiye ait olan taleplerimizi bilgilerinize sunar, gereğini saygıyla arz ederim.
  5. SUT’ taki  Yerli Üretim Ürünlere makul düzeyde yeni fiyatlandırma yapılması

 

Mustafa DAŞCI

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı