Tarih:16.08.2017

T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne

ANKARA

 

Bilindiği üzere Kamu İhtiyaçları için Kamu Kurumlarımıza Mal, Malzeme, Hizmet ve her türlü  benzeri Kamu Alımları ve Teminlerinde, Kamu  İhalelerinde uygulanan  her tip  Alım Usullerinde İhale Şartnamelerinde  İhaleye Katılım Şartları arasında katılımcı Firmalardan muhtelif belgeler ve standardı olmayan stok malzeme talep edilmektedir.

Talep edilen İhale Katılım Belgelerinden büyük bir kısmı gerekli ve yerinde İhale Katılım Belgeleri olmakla birlikte, Kamu  İhalelerine teklif veren firmalardan, bir diğer Kamu Kurumu olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kayıtlarına işlenerek belgesi oluşturulan, Tıbbi Malzeme ve Tıbbi Cihaz Ürün Takip ve Kayıt Sistemine kaydedilen Ürünlere ait belgeler de talep edilmektedir.

Bu belgelerin kayıtlarda olup olmadığı küçük bir inceleme sonucu tespit edilebilecek iken bu belgeleri istemek ve  her ihalede aynı belgelerin noter tastikli olarak temin etmek zaman kaybına, israfa, gereksiz Ekonomik Maliyetlere yol açmakta ve bu durum Kamu kaynaklarının israfına ve gereksiz harcamalara sebep olmaktadır.

Ayrıca E-İhale yoluyla İhalelerin yapılması planlaması nedeniyle bu ve benzeri ihale belgelerinin elektronik olarak temin edilerek İhale Katılım Belgesi oluşturulmasına da zemin hazırlayacağından bu düzenlemenin yapılması ve standart stok düzenlemesi yerinde olacaktır. Bu konuya ait Sağlık Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu yazıları ektedir.

Bu nedenle İhalelere katılım için talep edilen bu hususların gözden geçirilerek, mümkünse Kamu kaynak ve kayıtlarından temin edilebilecek bu belge taleplerinin yapılmaması ve malzeme stok sisteminin konusunda Kamu Mal Alım ve Hizmet  Şartnamelerinde gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.

Gereği Bilgilerinize arz olunur.

Mustafa DAŞCI

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: 1.Kamu İhale Kurumu Belgeler Yazısı

2.Sağlık Bakanlığı Stok Yazısı

3.Firma Önerileri