Devlet Malzeme Ofisi  Genel Müdürlüğüne                                                                  Tarih:03.09.2018

ANKARA

 

Ülkemizde son dönemde Dövizde yaşanan ekonomik zorluklar ortada olup, bu durumu gidermek için başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve diğer ilgili Bakanlıklarımızda Yerli Üretime öncelik vermek ve kamu alımlarının Türk Lirası cinsinden yapmak için azami gayret ve çaba içinde oldukları bilinmektedir.

Hal böyle iken Genel Müdürlüğünüzde 15 Ağustos 2018 tarihinde yapılan toplantıda Malzeme ve Hizmet temin edici firmalardan Ürünleri Yerli Üretim olanların TL. cinsinden, İthal olanların ise Döviz cinsinden yeniden fiyatlandırılması istenmiştir.

Derneğimize gelen talep ve şikayetlerden TL. nin Ülkemiz içinde güçlendirilmesi ve Yerli Üretimin azami derecede desteklenmesi adına Türkiye içinde alınmış olan  tüm tekliflerin Türk Lirası cinsinden olması gereği ortadadır.

Buna göre gerekli değerlendirme ve düzeltmenin yapılmasını, ayrıca Yerli Üretimi olan Ürünlerin İthal Muadillerinin DMO Kataloğuna alınmamasını, alınmış olanlarında DMO Katoloğundan çıkartılmasını talep ediyoruz.

Arz ederim.

 

Mustafa DAŞCI

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı