Sayın Naci AĞBAL                                                                                                                                                     18.09.2018

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı

 

Sayın Başkanım,

Sayın Cumhurbaşkanımız, Ekonomide yaşanan aşırı oynaklık ve yükselişin Ülkemize yapılan ekonomik bir saldırı olduğunu ve bu savaştan galip çıkmak için mücadele etmemizi tüm ekonomik taraflardan ve bireylerimizden talep etmektedir. Derneğimiz ve tüm üreticiler olarak bu desteğimizi mutlaka yerine getireceğimizin bilinmesini  isteriz.

Ayrıca Sağlık Sektöründe yaşanan sorunları özet olarak ekte bilgilerinize sunmak isteriz. Sorunların yanında Dernek görüşü olarak çözüm önerilerimizde ektedir..

Bilgilerinize

Mustafa DAŞCI

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER ;

 1. Toplu alımların acilen durdurulması gerekir.
 2. Gerekçe: Yerli firmaların ve bayilerin bu ihalelere girememesi. 01.012016-31.12.2017 tarihleri arasında 13.010 firmadan 6.189 firma kapanmış, 6.821 firma kalmıştır. Bu Kamu Hastane Kurum ve Genel Sekreterliklerinin toplu alımları ve 3 yıllık Çerçeve İhaleleri sonucudur.
 3. DMO Sağlık Market Projesinin Acil durdurulması gerekir. Yukarıdaki tablonun daha vahim hale gelmesini önlemek için.
 4. Yerli Üretime % 15 fiyat avantajının SUT fiyatlandırmalarında verilmesi;
 5. SUT’ta olmayan üretimler için % 15 fiyat avantajından yararlanabilmesi için paket alımların kaldırılması, İhalelerin kalem kalem yapılması gerekir.
 6. Yerli Üretilen Ürünlerin İthal edilen muadillerinin SUT listesinden çıkartılması gerekir.
 7. Yerli Ürün kullanan hekime %15 Döner Sermaye Katkı Payı verilsin.
 8. Yerli Ürüne destek veren Kurumlar tek çatı altında toplansın, aynı işi yapan birden fazla kurum var, aralarında iletişim yok. İstismar var, İsraf var.
 9. Örnek: Kosgeb, Tübitak, Kalkınma Ajansları vb.gibi.
 10. SİP İhalesinden Dijital Röntgen ve Hastabaşı Monitörü çıkartılsın. İhale Ülke bazında yapılsın, Yerli Firmalar Nowhow transferi yapsın.
 11. Ödemelerin Kamu, Özel ve Üniversite ayrımı yapılmaksızın Tıbbi Cihaz Firma alacakları SGK’dan ödenmesi ;
 12. SGK’nın Hastane alacaklarından mahsup edilerek firmalara ödenmesinin sağlanması düzenli ve zamanında ödeme yapılmasını sağlar.
 13. İhale sonrası hastanelerin firmalardan İşletme indirimi adı altında %20 indirim istenmemesi gerekir.
 14. İhalelerin kesin ödeme tarihlerinin olması ve o tarihte ödemenin yapılması;
 15. Muğlak kelimelerle ve kesin olmayan ödeme tarihli ilanların Kamu İhale Kurumunda yayınlanmaması.
 16. Yerli Üretim destekleri fatura tesliminde nakit ödenmeli.
 17. Yerli Üretim hammadde ve mamul madde KDV’leri orantılanmalı. Yerli Üretim KDV’den muaf olmalı.
 18. Tıbbi Cihaz Üretimi konusunda bilgi birikimi ve ekonomik sermayesi olanlarla akademisyenler buluşturularak Üretime özendirilmeli, Bitirme Tezleri, Doçentlik Tezleri, Profesörlük Kadroları mutlaka bir buluşa veya yararlı Model çalışması yapanlara verilmeli, Bu uygulama zorunlu hale getirilmelidir.