Sayın Üyemiz,

Hükümetimizin Üniversite hastanelerinde olan geçmiş yıl alacaklarımızın ödenmesi konusunda Maliye Bakanlığında Maliye Bakanlığı ve biz Sağlık Sektörü temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleşmiş olup, bu toplantı neticesinde kısa sürede alacaklarımızın ödenmesi için sektörümüz açısından olumlu bir anlaşma sağlanmıştır.

      Bu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için;

  1. Bu uygulama 2017 ve önceki yıllar alacakları için geçerli olacaktır.
  2. Üniversite Hastanelerinde olan kesinleşmiş alacaklarımız için geçerli olacaktır.
  3. Üniversite ile daha önce Dava ve İcra takibi başlatılmış ise bu takiblerin sonlandırılması için idarelere gerekli belgeler verilecektir.
  4. Tüm alacaklar için müracat gerekli olup, ilgili alacak konusunda Üniversitelerle mutabakat sağlanmış olmalıdır. Bu mutabakata göre ödemeler yasal formaliteler tamamlandıktan sonra kısa sürede gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.