Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME
BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” yayımlanmış
olup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu
kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU
SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSEL
KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “D grubu başvurular ise her ayın 1 ila
7 nci günlerinde teslim edilir. Ayın 7 nci gününün resmi tatil olması durumunda takip eden ilk
iş günü yapılan başvurular zamanında yapılmış kabul edilir. Değerlendirilip uygun görülen D
grubu başvurular takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere sisteme tanımlanır”
denilmektedir.
1-7 Aralık 2016 tarihleri aralığında Kurumumuza yönerge kapsamında yapılan D Grubu
başvurular incelenmiş olup 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya
tanımlanacak olan barkod listesi “EK-DGrubuBarkodListesi”de yer almaktadır.
Bilgilerinize önemle duyurulur. ek_10012017 duyuru_10012017