04.01.2021 tarihinde yayımlanan  “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2020/6 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (Versiyon No:2)”, güncellenmiştir.

İlgili kılavuza aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

EK2Klavuz_9374f37f-cfd8-47e8-8f69-5b304a173e1e