10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda belirlenen 2021 yılı İlaç Geri Ödeme Komisyonu başvuru tarihleri yayımlanmış idi. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvurular üzerine 2021/1 inci Dönem son başvuru tarihi 30.04.2021 mesai bitimi olarak yeniden belirlenmiştir. Başvurularda eksik olan bilgi/belgelerin (satış izin belgesi de dahil olmak üzere) son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen tarih dışında eksik olan bilgi/belgelerin tamamlandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Tüm ilgili firmalarımıza önemle duyurulur.