31.05.2017 tarihli E.1941 sayılı Olura göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca daha önce ruhsatname verilmiş ancak söz konusu listede yer almayan ürünlerin bu listeye ilave edilmesi için yapılacak başvuruları için son tarih 29 Eylül 2017 olarak belirlenmişti. Ancak duyulan lüzum üzerine ilgili listeye ürün eklenmesine ilişkin belirlenen son tarih 01.03.2021 tarih ve  E-24931227-000-3889 sayılı Makam Oluru ile  31 Ağustos 2021 olarak güncellenmiştir.

Ayrıca başvuru yapıldığı halde listede bulunmayan ürünler için ruhsat sahibi tarafından ruhsatlı listeye eklenme başvurusu ilgi tutularak Öncelik Değerlendirme Birimi’ne ait “Ruhsat Bilgilerini Güncelleme Başvurusu” doküman tipi seçilerek 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuruların ekinde ürüne ait ruhsatın önlü arkalı fotokopisi, ürünün tüm ambalaj boyutlarına ait barkod onay yazıları olması gerekmektedir. Talep edilen bilgi ve belgelerin yer almadığı, önceki başvurunun ilgi tutulmadığı ve doğru doküman tipi seçilmeden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.