5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 11.02.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgili firmalarımıza duyurulur.

 

Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
3) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalık, Kistik Fibrozis Ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet
Ürünleri İle Tıbbi Mamalar Listesinde (EK-4/B) düzenlenen ilaçlar

 

ekler