5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin 12.nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 inci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 21.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgili firmalarımıza duyurulur.

Liste aşağıdaki ekte yer almaktadır.

21.01.2021