AB mevzuatına uyum kapsamında 722/2012 sayılı AB Komisyon Tüzüğü’ne paralel olarak hazırlanan Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik 14/1/2021 tarihli ve 31364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile hayvan kaynaklı dokular kullanılarak imal edilen tıbbi cihazlar ve vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar bakımından 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinde yer alan gerekliliklere ilişkin özel şartlar düzenlenmiştir.  İlgili Yönetmelike Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sitesinde Mevzuat sekmesi altında yayımlanmıştır.