5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 14.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

14.01.2021+Tarihli+12.+Madde+YAYIM

Tüm firmalarımıza duyurulur.