Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve
medikal-eczane fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulaması,
konuya ilişkin yapılacak düzenlemeye kadar ertelendiği hususu 06/04/2020 tarihli
duyuru ile duyurulmuştur.
Söz konusu uygulama 01/02/2021 tarihinden itibaren kullanılması zorunlu hale
getirileceğinden, Ankara ve bağlı illerde tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli
olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve
medikal-eczanelerin 01/02/2021 tarihi ve sonrasında karşıladıkları reçetelere ait fatura
ve eki belgelerin taranarak Kurumumuza teslim edilmesi zorunludur.

Tüm ilgili Sağlık Hizmet Sunucularına duyurulur.