5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin 12.inci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

07.01.2021+Tarihli+12.+Madde-YAYIM