Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme
Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan
brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.
30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca,
2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 3.577,50TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve
sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2021 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu
Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda,
Tüm ilgililere duyurulur.

EK_ FİYAT TARİFESİ