1223/2009 sayılı AB Kozmetik Tüzüğünün uyumlaştırılması amacıyla hazırlanmış olan Yönetmelik Taslağı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sitesinde Mevzuat sekmesi altında Taslaklar başlığında yayımlanmıştır.

 

Kozmetik Ürünler Yönetmelik Taslağı ve Eklerini aşağıda bulabilirsiniz.

3.KOZMETIKURUNLERTE

Görüş Tablosu

BLIGI

1.KOZMETIKURUNLEREDUZMETIN