02.08.2019 tarihinde Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan  “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz”, 2020/6 sayılı Genelge hükümleri kapsamında güncellenmiştir.

Kılavuza aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/contentFile/2020-6%20K%C4%B1lavuz_3797dbf0-bea4-44c5-9f88-c01090c810d6.pdf