Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından açıklanan “2020 Kasım Ayına Ait Mali Tablolar” aşağıdaki belirtilmiştir.

1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
1.2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
1.3-Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
1.4-Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
1.5-Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
1.6-Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
1.7-Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
1.8-Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
1.9-Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
1.10-Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
– Mizan (Ana Hesap Bazında)
– Mizan (Ayrıntılı)

 

 

Not: Dosyalara aşağıdaki isimlere tıklayıp inceleyebilirsiniz.

 

mizan ayrıntılı mizan tablo 1 tablo 2 tablo 3 tablo 4 tablo 5 tablo 6 tablo 7 tablo 8 tablo 9 tablo 10