Sayın Firma Yetkilileri,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca zorunlu uygulamada olan 351 adet standart bulunmaktadır. Bu standartlar içinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından iptal edilen ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca halen zorunlu tutulan 87 adet standart yer almaktadır. Zorunlu uygulamada olan standartlara ilişkin liste, ekte tarafınıza duyurulmakta olup TSE tarafından iptal edilmiş standartlar ve iptal edilenlerin yerine hazırlanan standartlar tabloda sarı renk ile vurgulanmıştır.

Ekteki standartlardan tıbbi cihaz sektörü faaliyet alanına girenler ile ilgili olarak;

  • Zorunlu uygulamada kalmasını uygun gördüklerinize,
  • Zorunlu uygulamadan kaldırılmasını talep ettiklerinize,
  • TSE tarafından iptal edilen ve yenisi hazırlanmış olan standartlardan zorunlu uygulamaya alınmasını istediklerinize,

ilişkin gerekçeli görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki tabloya işlenerek en geç 28/12/2020 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesi hususunda aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
E-posta: tuba.durmaz@sanayi.gov.tr

Standart tablosu (1)