Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli
görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat
doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu karşılanmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği
(TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından veya Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Sosyal
güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince (İbn-i Sina SSGM),
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI
KILAVUZU” ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından tedarik edilmektedir.
Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)’nde yer alan ve İbn-i Sina SSGM tarafından
tedarik edilen ekteki tabloda etkin maddeleri belirtilmiş olan ilaçlar veya farmasötik
eşdeğerlerinden belirtilen tahmini ihtiyaç miktarını karşılamak ve fiyatlarını aşmamak
kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların
tedarik teklifleri ve taahhütname ekinde belirtilen belgelerin asıllarının Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürlüğüne 11/1/2021 tarihi mesai bitimine kadar kapalı zarf içinde
ulaştırılması gerekmektedir.
Kurumun, ekteki tabloda etkin maddeleri belirtilmiş olan ilaçlarla ilgili olarak
düşük birim fiyatlı ucuz eşdeğer ilaç kaydı veya mevzuatsal değişiklik olması gibi
durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç miktarı ve fiyat üzerinde değişiklik
yapma hakkı saklıdır. Bu ve benzeri değişiklikler hakkında Kurumun başvuru sahiplerine
bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:
1. Kurumca yurtdışından temin edilen ilaçların tahmini ihtiyaç ve fiyat listesi
2. Yurt Dışından İlaç Tedariğine İlişkin Taahütname

Dosya Eklerine aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20201214