Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca eczaneler tarafından satılabilecek tıbbi cihazların listesi hakkında duyuru ekte olup aşağıdaki link tıklayarak ilgili duyuru metnine ulaşabilirsiniz.

 

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/DUYURU_9ba772ba-83f8-468e-b9df-11641bff08ea.pdf